Общи условия за ползване

I. ДЕФИНИЦИИ

При прилагане и тълкуване на разпоредбите на настоящите общи условия, посочените по-долу термини и изрази ще имат значение, както следва:

akula.bg е онлайн магазин, достъпен сайт на адрес в Интернет www.akula.bg, собственост на „Дек груп 2014“ ООД, дружество предлагащо на пазара хранителни стоки и съпътстващи стоки.

Потребител е всяко лице, което директно – чрез въвеждане на адреса или чрез избор на препратка от друг сайт, е осъществило доброволен достъп до сайта www.akula.bg и/или е използвало предлаганите от него информация и/или услуги;

Продукт – предлагани със средствата на сайта стоки, в количество и качество, съгласно данните посочени в сайта www.akula.bg ;

Съдържание – информацията, данните, публикуваните мнения, текст, снимки или всякакви други материали, публикувани и/или съставляващи част от оформлението на сайта www.akula.bg ;

Услуга – предоставяната посредством сайта www.akula.bg възможност за поръчване и доставка на предлаганите чрез него продукти.

Независещи от нас причини означава всяко действие, събитие, липса, пропуск или инцидент извън разумния контрол на akula.bg.

 

II. ИНФОРМАЦИЯ ПО ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

Доколкото част от предлаганите от сайта услуги съставляват сключване на договор за продажба от разстояние, по смисъла на чл. 48 и сл. от ЗЗП, akula.bg предоставя на потребителите на сайта следната информация:

Доставчик по договорите за продажба от разстояние е фирма „Дек груп 2014“ ООД, вписано в Търговския регистър при Агенция по вписванията с ЕИК: 203074837, със седалище и адрес на управление в гр. София.

Основните характеристики на предлаганите на сайта продукти се съдържат в описанието на всеки конкретен продукт, както и в информационната част на сайта;

Цената на всеки представен на сайта продукт е крайна, като включва ДДС и всички данъци и такси;

Стойността на доставката е предмет на допълнително уточнение за всеки конкретен случай;

Изпращането на поръчка за доставка на продукти, начина и сроковете за доставка, както и начина на заплащане са посочени в раздел III на настоящите общи условия.

Потребителите, сключили договор за продажба от разстояние нямат право да се откажат от него и немогат да върнат поръчаните продукти от сайта съгласно чл. 55, ал. 2 от Закона за Защита на Потребителите. Рекламации се приемат единствено в момента на получаване на продуктите.

Доставчикът има право по свое усмотрение да откаже изпълнението на поръчка на Потребител, без да е задължен да посочва причина за отказа.

С потвърждаване на поръчка от онлайн магазина www.akula.bg се приема, че потребителят се е запознал и е съгласен с настоящите общи условия. Всяко подаване на поръчка посредством сайта следва да се счита за дадено съгласие от потребителя за сключване на договор за продажба от разстояние, съгласно тези общи условия.

 

III. ПОДАВАНЕ НА ПОРЪЧКА,  ДОСТАВКА,  ПЛАЩАНЕ  И РЕКЛАМАЦИИ

Подаването на поръчки за доставка на стоки се извършва от Потребителя при коректно попълнена информация, необходима за изпълнение на поръчката.

След избора на продукт и окончателно потвърждение на поръчката, тя постъпва в информационната система на akula.bg за обработка. Akula.bg има право, преди да започне обработка на поръчката, да провери достоверността на подадената от потребителя информация, чрез обаждане на посочените от него контакти за връзка. В случай, че на посочените контакти потребителят не може да бъде открит в рамките на 12 часа  от подаване на поръчката, akula.bg има право едностранно да я отмени.

Заявки през сайта се приемат денонощно, както следва:

– Избиране на една или повече от предлаганите стоки и добавянето им към списък със стоки за покупка;

– Предоставяне на данни за извършване на доставката;

– Потвърждение на поръчката;

Доставките се извършват на територията на гр. София и региона:

Поръчки се доставят от Понеделник до Събота – без Неделя и официални празници. Направена поръчка се доставя само след обаждане от наша страна и уговаряне на удобно време за доставка. В извънредни случаи при голяма натовареност или възникнали независещи от нас причини, срокът за доставка може да бъде увеличен до няколко работни дни. 

Доставките се извършват  в следните часови интервали:

– Понеделник – Петък  09:00 – 20:00 ч.

– Събота, Неделя и Официални празници – Не се извършват доставки.

За гр. София : цената на доставка за поръчка под 35 лв. е 6.00 лв. Доставката е Безплатна за поръчки над 35 лв.

За Региона: * За районите Панчарево, Бистрица, Владая, Банкя, Костинброд и Нови Искър :

– Минимална стойност на поръчка е 50 лв.  Доставката е Безплатна

За страната доставките се заплащат от клиента, според куриерската услуга на Speedy или Еконт.

Онлайн магазинът предлага още разнообразни видове услуги: Заявки за периодично Зареждане с предлаганите продукти от akula.bg за хранителни магазини, супермаркети, вериги хипермакети, ресторанти, хотели и др.,или други услуги по индивидулано договаряне.

Доставките на територията на гр. София се извършват със собствен транспорт на akula.bg, според гореописаните условия. С индивидуална предварителна договорка чрез формите за контакт, могат да се извършват доставки до всяко място и по всяко време. 

Заплащането на поръчката става само в брой при получаване на поръчката / наложен платеж /

 

* На някои от рибните продукти крайната цена, може да Варира, според разлчиния грамаж на рибата в опаковката.

Цената на стоките е изписана с включено ДДС на интернет страниците за представяне на съответния продукт.

 

IV. УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГИТЕ

Потребителят се задължава да използва информацията и услугите, предоставени посредством сайта, добросъвестно и единствено съобразно с тяхното предназначение. При потвърждаване на поръчката Потребителят декларира, че е той и е предоставил верни и актуални данни необходими за осъществяване на доставката на направената поръчка. Потребителят се задължава при възникване на промяна своевременно да актуализира предоставените данни.

Потребителят се съгласява, че по отношение на стоките, при които няма точен грамаж е възможно в доставеното количество да има разлика в обема и цената в сравнение с поръчаното.

akula.bg се стреми да поддържа актуална информация от източници, които счита за достоверни. Представената на сайта информация има за цел улесняването на потребителите при формиране на мнение за предлаганите продукти и не съставлява препоръка за закупуването им, гаранция за действието и ефекта от използването им. akula.bg не гарантира, че използваната информация е достоверна, доколкото същата може да бъде променена, опровергана или потвърдена от източниците, от които е получена или от други източници.

akula.bg не носи отговорност за действията на други потребители, доставчици на услуги или трети лица при евентуално възникнала невъзможност да бъде осъществен достъп до сайта или данните от него да бъдат пренесени на персоналния компютър на потребителя, както и за нанесени щети, пропуснати ползи и други вреди, настъпили след, в резултата на или поради използване (или пък невъзможност за използване поради технически проблеми, профилактика, решения на администратора и др.) на сайта www.akula.bg

akula.bg не носи отговорност за каквито и да е загуби, вреди или пропуснати ползи при използването на akula.bg или по времето, през което платформата не е била достъпна поради непреодолима сила, както и при предоставяне на достъп до информация, загуба или промяна на данни настъпили вследствие на фалшива легитимация на трето лице.

akula.bg  има изключително право, по своя преценка, едностранно да променя правилата за достъп и ползване на сайта и/или предоставяните чрез него услуги (включително да заличава) публикуваното в сайта съдържание, оформлението на самия сайт и домейна, чрез който той е достъпен в интернет. Не е задължително тези промени да бъдат анонсирани в страницата. Всички продукти в страницата подлежат на актуализация.

akula.bg  има право свободно и по своя преценка да изпраща на всеки потребител системни съобщения, както и маркетингови и рекламни съобщения, в случай че те изрично не заявят нежеланието си за това.

Потребителите се задължават да не нарушават сигурността на сайта и да не извършват действия, създаващи опасност от нарушаване на възможността за пълноценно използване на сайта и предоставяните от него услуги на другите потребители;

Потребителят се задължава да обезщети и да освободи от отговорност доставчиците в платформата akula.bg и Доставчика при съдебни искове и други претенции на трети лица (независимо дали са основателни или не), за всички щети и разходи (в това число адвокатски хонорари и съдебни разноски), произтичащи от или във връзка с неизпълнение на някое от задълженията по този договор, нарушение на авторски, продуцентски, права на излъчване или други права върху интелектуалната или индустриална собственост,  неправомерно прехвърляне на други лица на правата и невярно деклариране наличието или отсъствието на качеството потребител по смисъла на Закона за Защита на Потребителите.

С потвърждаване на поръчка, Потребителят декларира, че е запознат с тези общи условия, съгласен е с тяхното съдържание и се задължава безусловно да ги спазва.

Потребител може да бъде само лице, навършило 18 години.

 

V. ЛИЧНИ ДАННИ

Приемайки настоящите общи условия и въвеждайки лични данни чрез форма за подаване на заявка/поръчване на продукт в akula.bg, потребителят изрично и доброволно се съгласява предоставените от него данни /Име и телефон/ да бъдат съхранявани и обработвани, единствено за целите на предоставяните от сайта услуги и за целите на маркетинга и рекламата на предлаганите продукти.

 

VI. ДРУГИ

Цялата информация, съставянето и подредбата на онлайн магазина www.akula.bg , както и самото име са защитени от Закона за авторското право и сродните му права и от закона за Марките и географските означения. Всяка употреба извън този смисъл – публикуване на текст или част от текст на друго място без знанието на лицето, притежаващо авторските права; захранването на бази данни с комерсиална цел; разпространяването на информация под каквато и да е форма, с каквато и да е цел и в каквато и да е медия или друга информационна среда; и всяка форма на комерсиално използване не е позволена, освен с разрешението на akula.bg.

Настоящите общи условия уреждат взаимоотношенията между потребителите и онлайн магазина www.akula.bg. При достъп до сайта и/или използване на услугите, потребителят декларира, че е запознат и съгласен с настоящите общи условия, като се задължава да ги спазва, както и всички други разпоредби на българското и международното законодателства, дори последните да не са упоменати в настоящите общи условия.

akula.bg има право едностранно, по своя преценка да променя настоящите общи условия. Промяната се довежда до знанието на потребителите чрез поместване на актуалния след промяната текст на общите условия, без да е необходимо изричното уведомяване на потребителите. Евентуалната недействителност на някоя от разпоредбите на тези общи условия няма да води до недействителност на целия договор.

Настоящите общи условия влизат в сила за всички Потребители на 01.01.2024г.

 

akula.bg е специализиран в търговията на едро и дребно с хранителни стоки на територията на гр. София и София област

Свържете се с нас